В університеті створено спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, що затверджено наказом МОН України від 06 червня 2022 р. № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320» створено спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки в нашому університеті, а саме:

Д 36.053.01 Профіль ради: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Голова ради – Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Д 36.053.02 Профіль ради: 10.02.01 «Українська мова». Голова ради – Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету.

Д 36.053.03 Профіль ради: 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Голова ради – Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Вам буде цікаво