В інституті музичного мистецтва відбулося обговорення освітніх програм

Досвід останнього року впровадження нових стандартів і методів акредитації освітніх програм (зовнішнього забезпечення якості вищої освіти за європейськими стандартами і рекомендаціями – т.зв. ESG-2015) Національним агентством показав, що від того, який дискурс панує в середині в ЗВО залежить наскільки програми цього закладу якісні. Саме тому в інституті музичного мистецтва 12 листопада 2020 року відбулося обговорення структури і змісту освітньої програми «025 Музичне мистецтво» (третього освітньо-наукового рівня вищої освіти).

Метою обговорення було врахування рекомендацій щодо усунення недоліків та подальшого вдосконалення освітньої програми за результатами й оцінками висновків галузевих експертів національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Зустріч дала можливість внести пропозиції та корективи щодо оновлення змісту ОП «025 Музичне мистецтво» науково-педагогічними працівниками, роботодавцями та аспірантами на основі наукових досягнень, зацікавлень і сучасних практик у відповідній галузі. Зокрема учасники зустрічі погодилися, що для оновлення освітньої програми необхідно:

  • переобрати проектну групу, до складу якої обов’язково входять роботодавці і студенти;
  • проаналізувати аналогічні закордонні і вітчизняні програми, ознайомити з ними викладачів (засідання кафедри, вченої ради та ін.);
  • проаналізувати і спрогнозувати ринок праці;
  • виокремити мету, цілі, особливості, унікальність освітньої програми;
  • вдосконалити загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання;
  • створити перелік освітніх компонентів, враховуючи вимоги законодавства (не менше 25% ‒ дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти), кількість кредитів, кількість аудиторних, самостійних годин та національну рамку кваліфікацій;
  • врахувати питання матеріально-технічного забезпечення програми;
  • узагальнити інформацію від трьох учасників ринку освітніх послуг (аспірант ‒ викладач – роботодавець).

Захід відбувся з дотриманням карантинних вимог.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors