В інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій відбулася зустріч зі стейкхолдерами

16 грудня 2020 року в інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм «Економіка», «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 Економіка) та «Менеджмент підприємницької діяльності», «Управління навчальним закладом», «Менеджмент інноваційної діяльності» (спеціальність 073 Менеджмент).

У відеоконференції на платформі «Zoom» взяли участь: директор КУ «Інститут міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка, керівник ТзОВ «Неском» Степан Кондур, голова циклової комісії з економіки Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу доцент Юрій Хомош, директор ТзОВ «Брати» Андрій Новосад, керівник Дрогобицького відділення Укргазбанку Любомир Черевко, директор КП «Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича» Ігор Чава та інші. Завідувач кафедри економіки та менеджменту професор Богдан Кишакевич ознайомив присутніх з особливостями формування та розвитку загальних і професійних компетентностей майбутніх випускників освітніх програм кафедри та проінформував про результати акредитації бакалаврської освітньої програми «Економічна кібернетика» й освітньо-наукової програми «Економіка».

У своїх доповідях гаранти освітніх програм професор Богдан Кишакевич, доценти Оксана Солтисік і Павло Скотний ознайомили учасників зі змістом освітніх програм, їх особливостями та конкурентними перевагами, детально висвітливши внесені до освітніх програм зміни, зокрема щодо розширення переліку вибіркових компонентів, а також врахування зауважень і пропозицій, висловлених учасниками освітнього процесу та стейкхолдерами під час попередньої зустрічі.

Багато цікавих ідей щодо посилення практичної орієнтації освітніх програм прозвучало у виступах представників підприємств, організацій, установ регіону – стейкхолдерів освітніх програм. Директор КУ «Інститут міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка висловився на користь ширшого залучення до викладання дисциплін, що формують фахові компетентності, фахівців-практиків, розширення співпраці з роботодавцями під час організації виробничих та переддипломних практик, виконання курсових і випускових робіт за матеріалами підприємств регіону.

В обговоренні взяли участь викладачі, які забезпечують освітній процес за спеціальностями 051 Економіка та 073 Менеджмент. Загалом учасники зустрічі позитивно оцінили актуальність освітніх програм, перелік та логічну послідовність викладання обов’язкових і вибіркових компонентів. За результатами дискусії було сформульовано низку пропозицій випусковій кафедрі економіки та менеджменту щодо змісту освітніх програм й організації освітнього процесу.

Вам буде цікаво