В інституті фізичної культури і здоров’я відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм

4 грудня 2020 р. у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбулося обговорення змістових компонентів освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також освітньо-професійної програми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Із вітальним словом виступила заступник директора інституту з наукової роботи доцент Ірина Турчик.

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання доцент Світлана Герасименко ознайомила учасників конференції з особливостями освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», основними цілями, освітніми компонентами, які сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей та з очікуваними результатами навчання.

Про результати роботи над проєктом освітньо-професійної програми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» розповіла завідувач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання доцент Галина Кондрацька.

В обговоренні освітньо-професійних програм взяли участь стейкхолдери: директор Стебницького ліцею № 7 Дрогобицької міської ради Микола Симончук, учитель-методист Дрогобицького ліцею №4 імені Лесі Українки Наталія Стеценко, вчитель Луківського НВК І-ІІІ ст. Ігор Папіш та випускники інституту фізичної культури і здоров’я Ольга Кічужинець (школагімназія с. Михайлевичі Самбірського району) і Галина Лесишин (Нижньогаївський НВК І-ІІІ ст.).

Стейкхолдери загалом позитивно оцінили проєкти освітніх програм, відзначивши їх відповідність сучасним завданням підготовки майбутніх учителів.

Позитивні відгуки про проєкти програм висловили і випускники, які завершили навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та працюють учителями фізичної культури.

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Світлана Герасименко висловила вдячність усім присутнім за участь в обговоренні освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти а також освітньо-професійної програми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та запевнила стейкхолдерів, що всі слушні зауваження, пропозиції і рекомендації обов’язково будуть враховані під час коригування навчального плану у майбутньому.

Вам буде цікаво