В Дрогобицькому університеті відбувся захист докторської дисертації

27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – професорка Олена Невмержицька, заступниця голови – ректорка професорка Надія Скотна) відбувся захист докторської дисертації зі спеціальності 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторську дисертацію на тему «Теорія і практика виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)» захистила випускниця нашого університету доцентка кафедри психології і діяльності в особливих умовах Львівського державного університету внутрішніх справ Галина Лялюк. Наукова консультантка дисертації – професорка Надія Скотна. Опонентами дисертації виступили: завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського професор Анатолій Вихрущ; професорка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету Ніна Слюсаренко; завідувачка кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету професорка Ганна Товканець.

Члени спецради відзначили високий науковий рівень дисертаційного дослідження й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідного наукового ступеня.

Вітаємо Галину Лялюк та її наукову консультантку професорку Надію Скотну й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві.

Вам буде цікаво