В Дрогобицькому університеті відбулися захисти кандидатських дисертацій

7 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – професор Віталій Тельвак, заступник голови – професор Василь Футала) відбулися захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кандидатську дисертацію на тему «Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького у польській історіографії кінця ХІХ ст. – 1939 р.» захистив випускник історичного факультету Дрогобицького університету, директор КП «Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича» Дрогобицької міської ради Ігор Чава. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Віталій Тельвак. Опонентами дисертації виступили: доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України Дмитро Вирський та доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Ігор Гирич.

Кандидатську дисертацію на тему «Православні церковні братства України в історіографії XIX – XXI ст.» захистив випускник історичного факультету Дрогобицького університету, начальник відділу охорони та обслуговування будівель та споруд Василь Менько. Наукова керівниця – докторка історичних наук, доцентка кафедри історії України Лідія Лазурко. Опонентами дисертації виступили: доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі Григорій Казьмирчук та кандидат історичних наук Тарас Гриневич.

Члени спеціалізованої ради відзначили високий науковий рівень дисертаційних досліджень й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідних наукових ступенів.

Вітаємо Ігоря Чаву і Василя Менька та їх наукових керівників й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві.

Вам буде цікаво