УСПІШНИЙ ЗВІТ ДОКТОРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

22 червня 2022 року докторанти та аспіранти кафедри технологічної та професійної освіти успішно відзвітувалися про виконану в 2021 – 2022 н.р. навчальну та науково-дослідницьку види робіт. Так, зокрема, докторантка Надія Стецула за результатами проведеного дослідження на тему «Система формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей» опублікувала наукові матеріали в двох закордонних монографіях і 13 статтях, з яких 3 статті опубліковані в наукових журналах, проіндексованих у міжнародних базах даних Web of Science та Scopus.

Здобувачі третього (докторського) освітньо-наукового рівня Андрій Улич (4 р.н.), Галина Гром (3 р.н.) та Володимир Ясеницький (1 р.н.) доповіли про отримані наукові результати та труднощі, пов’язані з організацією педагогічних експериментів в закладах освіти, що функціонують в різних регіонах України. Загалом, у поточному навчальному році аспірантами кафедри було опубліковано 11 наукових статей (у журналах і збірниках категорії «Б») і 8 тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах.

Викладачі та наукові керівники привітали своїх вихованців із вагомими науковими досягненнями, а завідувач кафедри професор Леонід Оршанський побажав випускникові аспірантури Андрію Уличу невдовзі представити результати дослідження на науковому семінарі й успішно захистити дисертацію в поточному році.

Вам буде цікаво