Україна і Європа: на історичному факультеті обговорили актуальні проблеми відносин України із європейськими державами

9 грудня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася студентсько-викладацька науково-практична конференція «Україні і Європа: актуальні питання міждержавних відносин на рубежі ХХ – ХХІ ст.». Організаторами заходу виступили викладачі кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін доценти Світлана Біла та Володимир Галик.

Сама ж конференція, за задумом організаторів та учасників, стала підсумком вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Україна в Європі і світі» й мала на меті закріплення певних знань, умінь та навичок, а також з’ясування актуальності її вивчення для студентства загалом. У роботі заходу взяли участь понад 60 учасників: науково-педагогічні працівники й студенти І – IV курсів бакалаврського рівня вищої світи історичного факультету.

Модераторкою конференції була заступниця декана історичного факультету доцентка Світлана Біла. У вступному слові організатори акцентували на актуальності й значимості проведення заходу та привітали учасників.

На початку конференції викладачі факультету виступили із низкою доповідей, де торкнулися аналізу вибраних аспектів у площині зовнішньополітичної діяльності української держави та її різноплановій участі у системі міждержавних відносин на рубежі ХХ – ХХІ ст. Зокрема, професор Микола Галів розкрив проблеми глобалізації та антиглобалізаційного руху у сучасному світі та Україні; доцентка Світлана Біла акцентувала на теоретико-методичних засадах вивчення дискусій навколо геополітичного вибору незалежної України; доцент Володимир Галик проаналізував відносин хорватського Липика та українського Дрогобича у контексті хорватсько-українського співробітництва у добу незалежності України; доцентка Ірина Лозинська ознайомила присутніх із різноплановою співпрацею історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка із вищими закладами освіти Республіки Польща.

Не менш цікавими були і доповіді-презентації студентів факультету. Наприклад, Вікторія Коробкова висвітлила проблему «Україна і Білорусь – до історії дипломатичних взаємин та співробітництва», Марія Панів представила презентацію «Історія українсько-болгарських дипломатичних взаємин та співробітництва: вибрані аспекти»; Марія Саф’яник продемонструвала доповідь-презентацію «Україна – Російська Федерація: особливості співпраці та проблеми у відносинах»; Віталія Стегняк і Богдан Войтанівський охарактеризували українсько-угорські та українсько-молдавські відносини в період початку 90-х ХХ – початку ХХІ століття.

Робота конференції супроводжувалася жвавим обговоренням, особлива ж увага приділялася аналізові проблем, які існують сьогодні в українсько-російських та українсько-білоруських відносинах. Не обійшлися без дискусій щодо інших питань, задекларованих у програмі заходу. Насамкінець організатори висловили слова вдячності всім учасникам конференції, проанонсували можливості подальшого розгортання конференційної роботи щодо характеристики зовнішньополітичного курсу нашої держави, зокрема її двох важливих пріоритетів у цьому напрямі – європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир ГАЛИК,

доцент, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків

 

Вам буде цікаво