Удосконалення педагогічних навичок за допомогою сервісу LearningApps студентів інституту іноземних мов

Цифровізація усіх ланок освіти є неминучою реальністю в умовах пандемії COVID-19. Тож нагальною потребою сьогодення є відповідна методична підготовка майбутніх учителів іноземних мов до дистанційного навчання учнів у школі.

Задля цього студентам інституту іноземних мов було запропоновано створити інтерактивний фрагмент уроку французької мови за допомогою сервісу LearningApps. Такий вид роботи став абсолютно новим і цікавим досвідом для майбутніх учителів англійської та французької мов під час вивчення дисципліни «Шкільний курс другої іноземної мови та методики її навчання» (викладач – доцент кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов Оксана Хомишак).

Вам буде цікаво