Участь завідувачки кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту у вебінарі НАЗЯВО «SMART-підхід у зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти»

26 січня 2023 року завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту факультету здоров’я людини та природничих наук Герасименко Світлана Юріївна як експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти взяла участь у роботі вебінару «SMART-підхід у зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти»

Спікерками заходу були Наталія Стукало, заступниця Голови Національного агентства, Ганна Денискіна, керівниця відділу акредитації освітніх програм та Оксана Требенко, провідна фахівчиня відділу по роботі з експертами.

Вебінар був орієнтований на вдосконалення формування експертних рекомендацій університетам щодо покращення їх освітніх програм за результатами акредитаційних процедур.

Як методологічну основу для удосконалення було використано SMART-підхід, що передбачає застосування критеріїв: конкретності (Specific), вимірюваності (Measurable), досяжності (Achievable), доречності/актуальності (Relevant) та часових меж (Time-bound).

Під час роботи вебінару були представлені доповіді: «Європейські практики розробки рекомендацій застосування SMART-технологій», «SMART-підхід у рекомендаціях експертних груп: проблеми та перспективи», «Формулювання рекомендацій для ЗВО: нестандартні кейси».

Доповідь «Формулювання рекомендацій для ЗВО: нестандартні кейси була проведена у форматі практичного заняття з використанням матеріалів реальних звітів експертних груп, на якому учасникам вебінару за допомогою засобів платформи Mentimeter пропонувалися проаналізувати та обрати коректні варіанти рекомендацій. Результати вибору узагальнювалися, аналізувалися доповідачем, а найкоректніші пропонувалися до використання.

Щира подяка фахівцям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за проведений захід. Очікуємо нових продуктивних зустрічей.

Вам буде цікаво