Участь викладачів ІІМ у пілотуванні експериментального проекту Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління»

Беручи до уваги потребу оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни, МОН України та Британська Рада в Україні започаткували спільний проект «Шкільний вчитель нового покоління». Його основна мета – апробувати нову модель «наскрізної» методичної підготовки вчителів англійської мови за інноваційною програмою. Предметом експерименту стали форми і засоби методичної підготовки вчителів – іноземних мовників у педагогічних і класичних університетах.

На запрошення Британської Ради в Україні Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка став учасником зазначеного проекту. Представники Інституту іноземних мов, доценти Лучечко Т. М., Харкавців І. Р., ст. викладач Погоріла А. І., викладачі Луцик В. І., Соболь Л. І., Малицька О. К., Мацьків М. Я., Демків Ю. М., Жирик У. Ю. (кафедра практики англійської мови), Айзенбарт М. М. (кафедра мовної та міжкультурної комунікації), Луцик Х. Ю. (кафедра германських мов та перекладознавства) взяли участь у семінарі професійної майстерності, який відбувся у період з 1 по 8 липня 2017 року у Львові. Семінар проходив у формі майстер-класів та тренінгів, спрямованих на підготовку викладачів-тренерів, а також на подальше вдосконалення програмних документів.

Окрім активного та різнопланового опрацювання нових методик, викладачі аналізували сучасний стан підготовки майбутнього вчителя іноземних мов в Україні та його відповідність вимогам часу, розробляли необхідні матеріали для удосконалення методичної підготовки вчителів-мовників. Безумовно цінними були обговорення нагальних проблем у галузі шкільного навчання іноземних мов, аналіз існуючих недоліків у системі підготовки вчителів англійської мови та можливих шляхів їх подолання. Представники Британської Ради висловили сподівання, що широка зацікавленість педагогічних працівників проектом «Шкільний вчитель нового покоління» забезпечить його незаперечний успіх.

Наступним важливим кроком до вдосконалення професійного рівня викладацького складу Інституту іноземних мов стане участь у Зимовій (грудень, 2017) школі фахової майстерності для викладачів англійської мови, яку проведуть провідні фахівці Британської Ради та Міжнародної Асоціації викладачів англійської мови.

Завідувач кафедри практики англійської мови доц. Сирко І. М.

Вам буде цікаво