Участь викладача кафедри фізичної терапії, ерготерапії у І Міжнародній конференції з ерготерапії в Україні

4 – 5 жовтня 2019 р. доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії інституту фізичної культури і здоров’я Наталя Закаляк взяла участь у роботі I Міжнародної науково-практичної конференції «Ерготерапія: нова професія для сучасної системи реабілітації в Україні», яка відбувалася у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) в м. Київ. Організаторами конференції були Українське товариство ерготерапевтів і кафедра фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ за підтримки Світової Федерації ерготерапії (World Federation of Occupational Therapists (WFOT)).

На конференції представляли доповіді ерготерапевти, фізичні терапевти, терапевти мови і мовлення з Канади, США, Великобританії, Румунії, Вірменії, України та інших країн. Презентації доповідачів стосувалися сфер професійної діяльності ерготерапевтів; практичного досвіду ерготерапевтичних втручань в неврології, педіатрії, геріатрії, інклюзивній освіті; роботи у міждисциплінарних командах. Це були найновіші передові клінічні та наукові лекції, доповіді та презентації вчених сфери реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії, представників Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів, зокрема її віце-президента Саманти Шанн.

Для доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії Наталії Закаляк цікавою була участь у роботі секції «Освіта та розвиток професії», позаяк підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» проводиться за нещодавно прийнятим державним стандартом, а підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – в умовах відсутності державного стандарту. Актуальними для науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітню діяльність за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», були урочиста презентація українського перекладу Мінімальних Стандартів Освіти Ерготерапевтів від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів, презентації з питань освіти ерготерапевтів і досвіду впровадження ерготерапії як нової професії у різних країнах світу, підготовки клінічних супервізорів з ерготерапії, майстер-класи з використання сучасного ерготерапевтичного обладнання.

Була можливість поставити запитання стосовно провадження освітньої діяльності за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», організації практики відповідно до вимог стандарту освіти. Отримані під час конференції знання та досвід, безумовно, сприятимуть підвищенню професійного рівня викладачів і будуть впроваджені в роботу кафедри фізичної терапії та ерготерапії нашого університету.

Вам буде цікаво