Участь у серії вебінарів із природничих наук у НУШ

14 – 17 березня 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» факультету здоров’я людини та природничих наук разом зі старшою викладачкою кафедри біології та хімії Сузанною Волошин взяли участь у серії вебінарів щодо ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням природничих наук для 5 – 6 класів Нової української школи.

Учасники вебінару мали можливість ознайомитися з модельними програмами та підручниками для НУШ природничої освітньої галузі, розроблених авторами: старшою науковою співробітницею, провідною науковою співробітницею відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, однією із авторів модельної програми й підручника інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» Тетяною Коршевнюк; освітньою технологинею, авторкою посібників та підручників із географії, підручників «Природничі науки» для 5 – 6 класів НУШ, старшою викладачкою кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІПО КУБГ, проєктною менеджеркою команди підтримки реформ МОН України Вікторією Косик; науковим співробітником Національної академії педагогічних наук України, співавтором підручників із біології та природничих наук, тренером НУШ Максимом Рудичем; старшою науковою співробітницею, заступницею директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, головною науковою співробітницею відділу STEAM-освіти Тетяною Засєкіною.

Спікери ознайомили учасників вебінару зі структурою та змістом підручників, вмістом програмних продуктів електронного інтерактивного додатку Mozaik Education і прокоментували компетентнісно-орієнтовані завдання, які закладені у підручнику «Природничі науки», навчили працювати за допомогою сервісу Stream Yard, а також ознайомили з компанією EdPro – українським виробником обладнання для освіти, програмного забезпечення та інтерактивних підручників.

Викладачі та студенти завдяки онлайн-зустрічі набули компетентностей із моделювання змісту навчання природничих наук, орієнтування в інформаційному просторі, здійснення пошуку і критичного оцінювання інформації, оперування нею у професійній діяльності з метою ефективного використання наявних електронних освітніх ресурсів.

Вам буде цікаво