Участь освітян у фокусованому груповому інтерв’ю/дискусії

Освіта чутливо реагує на всі суспільні зміни, як позитивні, так  і негативні. На жаль, упродовж останніх років з об’єктивних причин в Україні інтенсифікувалися процеси внутрішньої міграції. Це ускладнює процеси соціалізації та адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – учнів та студентів. Відтак заклади освіти мають реагувати на цей виклик сьогодення.

19 жовтня 2022 року у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського відбулося фокусоване групове інтерв’ю/дискусія з експертами освітньої галузі «Соціалізація та адаптація внутрішньо переміщених осіб через заклади освіти: виклики, наслідки та шляхи їх подолання». Захід відбувався в межах реалізації проєкту «Завжди поруч», що виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), спрямованого на підвищення рівня соціальної згуртованості в громадах та адаптації ветеранів  АТО/ООС/російсько-української війни та членів їх родин, вимушених переселенців (внутрішньо переміщених осіб) до нових умов життя в приймаючій громаді.

Експертам було запропоновано здійснити аналіз викликів, з якими зіткнулися  заклади освіти у зв’язку з появою ВПО, спрогнозувати наслідки для процесів адаптації та соціалізації цієї категорії осіб, а також надати рекомендації щодо шляхів подолання означених проблем.

У заході взяли участь гаранти освітніх програм, що реалізуються кафедрою загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ імені Івана Франка: Т. Пантюк, М. Чепіль, О. Кобрій, О. Невмержицька, О. Гевко, та викладачі кафедри: С. Івах, І. Паласевич,  А. Ревть, А. Федорович, О. Шаран, О. Яців. Вони отримали нагоду почути думки кваліфікованих експертів: Е. Акобян-Аванесян – директора Одеської ЗОШ №16 І – ІІІ ступенів, І. Дарманської – декана факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, О. Кірдан – професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Г. Музиченко – проректора з наукової роботи Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Н. Мясіщевої – голови ГО «Асоціація керівників закладів освіти м. Одеса», Т. Пиндак – директора Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, М. Сердіченко – директора НВК «Творення особистості», Н. Черненко – професора кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, керівник Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського. Експертну думку з проблеми адаптації ВПО висловила й завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професор Т. Пантюк. Вона поділилася з присутніми результатами проєкту «Розробка технології психолого-педагогічного супроводу осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій», що реалізувався у ДДПУ імені Івана Франка упродовж 2017–2018 рр. Доповідачка також розповіла про досвід роботи дрогобицьких освітян із дітьми та дорослими, які вимушено стали ВПО упродовж останніх восьми місяців.

Думки, висловлені експертами, слугуватимуть орієнтиром для удосконалення освітніх програм «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів, а також «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) та «Загальна педагогіка та історія педагогіки  третього (освітньо-наукового) рівнів ВО з точки зору адаптації внутрішньо переміщених осіб до освітнього процесу закладів освіти різних рівнів.

Вам буде цікаво