Участь науковиць Дрогобицького університету в ІХ Українсько-польському науковому форумі

10 – 13 травня 2022 року професорки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марія Чепіль й Ореста Карпенко взяли участь у роботі ІХ Українсько-польського наукового форуму «Дороги і бездоріжжя освіти в умовах пандемії COVID-19». Організатори заходу: Національна академія педагогічних наук України, Польська академія наук, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської. Форум проходив на базі Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін.

Серед ключових питань, які обговорювалися на форумі, були такі: наукові та методологічні виклики освіти дітей і молоді (модератори секції 1 – О. Карпенко, Б. Сліверський); проблеми функціонування закладів вищої освіти і досвід студентів в умовах пандемії (модератори секції 2 – О. Матвієнко, С. Квятковський); можливості й обмеження у професійній освіті і навчанні дорослих (модератори секції 3 – І. Андрощук, Т. Александер); підготовка вчителів і професійне функціонування педагогічних кадрів дорослих (модератори секції 4 – Л. Найдьонова, Я. Михальський); проблеми освіти дітей та молоді в системі онлайн в умовах пандемії (модератори секції 5 – М. Епіль, Й. Анджеєвська).

Ореста Карпенко виголосила доповідь «Почуття безпеки студентів в умовах пандемії», Марія Чепіль – «Діяльність вихователів в умовах пандемії та військового стану в Україні».

Ректор Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні професор, доктор габілітований Радослав Доровольский за багаторічну, заангажовану працю для освіти і значний науковий доробок нагородив медаллю “Заслужений для Університету Марії Кюрі-Склодовської” Василя Кременя, Неллю Ничкало, Марію Чепіль.

Упродовж заходу висловлено чимало цікавих ідей, ініціатив, напрямів розвитку освіти в Україні та Польщі, вироблено і схвалено резолюцію форуму.

Наступний форум відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Вам буде цікаво