Участь науковця Дрогобицького університету у Міжнародній науково-практичній конференції

27 – 28 квітня 2021 року доцент кафедри культурології та мистецької освіти Петро Фриз пройшов стажування шляхом участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості», яка відбулася в Полтавcькому національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (професійна програма стажування – 60 годин (2 кредити ЕCTS: 0,5 кредиту ЕCTS – очна участь у V Міжнародній науково-практичній конференції; 1,5 кредиту ЕCTS – підготовка наукової доповіді та наукової публікації за тематикою конференції)).

Вам буде цікаво