Участь науковців історичного факультету у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та хранителів музеїв

27 травня 2021 року науково-педагогічні працівники історичного факультету взяли активну участь у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах, присвяченому питанням спадщини Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності. На пленарному засіданні з’їзду виступив доктор історичних наук, заслужений професор Дрогобицького університету Леонід Тимошенко з доповіддю «Українці у ранньомодерному Вільні».

Під час секційних засідань на тему «Спадщина Івана Франка і питання історії України та всесвітньої історії» дрогобицькі історики представили доповіді: «Методичні засади створення музеїв у закладах освіти» (доцент Світлана Біла); «Засудження пам’яті у стародавньому Римі та Радянському Союзі» (завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін професор Олег Петречко); «Цензурні санкції адміністрації Г. Бобринського в Галичині» (доцент Ірина Лозинська); «Битва імперій за село Нагуєвичі у жовтні 1914 р.» (доцент Богдан Лазорак); «Діяльність Северина Данилевича на посаді медичного референта Дрогобицького окружного проводу ОУН (квітень – листопад 1944 р.)» (декан історичного факультету доцент Микола Галів). До роботи конференції долучилися доценти Єлизавета Копельців-Левицька, Наталя Кантор, лаборанти кафедр історичного факультету Марія Галелюка, Оксана Галик та ін. Доповіді учасників з’їзду опубліковані у збірнику тез, виданому з ініціативи і фінансової підтримки Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».

Участь науковців історичного факультету у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та хранителів музеїв ще раз засвідчила продуктивну співпрацю між Дрогобицьким університетом і ДІЗК «Нагуєвичі».

 

Вам буде цікаво