Участь Дрогобицького університету у відкритому міжуніверситетському лекторії

Здобувачі освіти та викладачі біолого-природничого факультету Дрогобицького університету впродовж травня брали участь у відкритому міжуніверситетському лекторії щодо новітніх методів і технологій навчання природничих наук.
До лекторію також долучилися дев’ять закладів вищої освіти України: Рівненський державний гуманітарний університет, Хмельницький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Волинський національний університет ім. Л. Українки, Херсонський державний університет, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка та Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (усього близько 100 учасників).
До лекцій були залучені здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Хімія, інформатика)», «Середня освіта (Хімія)», а також викладачі кафедр біології та хімії, екології та географії.
Упродовж травня в межах реалізації лекторію відбулися наступні лекції:
«Технологія світового кафе» (лектор – доцент кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Сергій Скрипник);
«Екологія та лінгвістична екологія: понятійно-категоріальний дискурс» (лектор – завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка професор Сергій Рудишин);
«Феномен сталого розвитку та сучасна освіта» (лекторка – деканеса факультету природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка доцентка Інна Коренева).
Колектив біолого-природничого факультету та здобувачі освіти висловлюють щиру подяку організаторам за обмін досвідом навчання біології й цікаві лекції.

Наталія ГОЙВАНОВИЧ,
доцентка кафедри біології та хімії

Вам буде цікаво