У Дрогобицькому університеті відбувся захист докторської дисертації!

27 жовтня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – професор Олена Невмержицька, заступник голови – ректор професор Надія Скотна) відбувся захист докторської дисертації Ірини Садової   «Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої освіти України».

Відзначимо, що Ірина Ігорівна є випускницею нашого університету (2004, спеціальність «Початкове навчання»). У 2004 – 2008 рр. вона навчалася в аспірантурі кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 р. в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (тема – «Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі «вчитель – учні» початкової школи») зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Науковий консультант дисертації – доктор філософських наук, професор Надія Скотна. Опонентами дисертації виступили: Тамара Бондар, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету; Анатолій Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; Зоя Шевців, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

Члени спецради відзначили високий науковий рівень дослідження і одноголосно ухвалили рішення про присудження Ірині Садовій наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Вітаємо Ірину Садову, а також її наукового консультанта Надію Скотну й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві.

Вам буде цікаво