Світлій пам’яті професора Омеляна Вишневського

17 травня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Професор О. Вишневський – науковець, педагог, громадський діяч», яку організували науковці кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи у межах діяльності лабораторії Педагогічної творчості.

Конференція приурочена святкуванню 90-річчя з дня народження нашого земляка, відомого освітянина, науковця, громадського діяча, професора Омеляна Вишневського. Відповідно до програми конференції було запропоновано низку доповідей, які дали змогу студентам, викладачам, громаді заглибитися у зміст педагогічного доробку відомого педагога, пригадати історико-біографічні умови становлення та розвитку поглядів вченого, виокремити важливість для сучасної освіти прогресивних ідей науковця.

Ректорка професорка Надія Скотна презентувала доповідь «О. Вишневський як предтеча сучасної педагогіки вищої школи», підкресливши важливість новацій організації освітнього процесу, які реалізовувалися в нашому університеті, а також окреслила інноваційність поглядів щодо цінностей українського виховання, визначених Омеляном Івановичем. Завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професорка Марія Чепіль у доповіді «Професор О. Вишневський та його роль у відродженні української педагогіки» звернулася до процесу становлення та вироблення стратегічних засад діяльності кафедри педагогіки під керівництвом професора Омеляна Вишневського, наповнення національними та християнськими засадами змістового компоненту освіти. Професорка Тетяна Пантюк у доповіді «Професор О. Вишневський – погляд крізь час» приділила увагу питанням важливості засадничих принципів організації освіти в педагогіці на основі праць Омеляна Івановича, поділилася спогадами і відзначила особисті шляхетні риси характеру педагога. Доповідь професорки Ольги Кобрій «Професор О. Вишневський про організацію освітнього процесу» була присвячена авангардності поглядів та вироблення стратегії, завдань на шляху становлення філософії освітнього процесу в період дев’яностих років, яку Омелян Іванович декларував і застосовував як очільник кафедри. У доповіді про історико-педагогічний аналіз концепції сучасного українського виховання за теорією О. Вишневського, національній складовій у визначенні стратегії виховання була презентована доповідь декана історичного факультету професора Миколи Галіва «Реалізація ідей національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського». Професорка Олена Невмержицька у доповіді «Зміст українського виховання у педагогічному доробку професора О. Вишневського» виокремила духовну основу в ментальності українців, звернулася до спогадів про свій науковий шлях розвитку у співпраці з «великим учителем». У біографічному дискурсі «Сторінки біографії українського педагога, науковця і громадського діяча О. Вишневського», який презентували доцентки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Надія Дудник і Анна Федорович, було зібрано документальний матеріал, який допоміг студентам зрозуміти умови становлення та розвитку педагога як вчителя і науковця, вагомість громадянського подвигу Омеляна Івановича.

Велика аудиторія учасників науково-практичної конференції (науковці, родина професора Омеляна Вишневського, студенти історичного факультету, інституту музичного мистецтва, факультету психології, педагогіки та соціальної роботи) підкреслює високу зацікавленість питаннями української педагогіки, персоналіями, які її творили. Вважаємо значимими слова відомого українського громадського діяча, академіка А. Погрібного про Омеляна Івановича: «Він читає лекції у Дрогобицькому педагогічному університеті, але чує його вся Україна. Учений, який творить не тільки для потреб тієї України, якою вона є нині, але, певно, ще більше – для тієї повносилої, повноцінної, національно зорієнтованої європейської держави, якою вона неодмінно буде!».

Дякуємо учасникам за виявлений інтерес і бажаємо подальших успіхів на шляху здобуття педагогічної професії, яка послужить розбудові української освіти, та пам’ятати про нетлінний доробок кращих педагогів, серед яких є наш земляк, професор Омелян Іванович Вишневський.

Вам буде цікаво