Студенти-історики взяли участь в історико-архітектурній розвідці фундаменту церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі

12-13 листопада 2021 р. студенти історичного факультету на волонтерських засадах взяли участь у першому етапі історико-архітектурної розвідки фундаменту дрогобицької церкви Воздвиження Чесного Хреста. Керівником розвідки є відомий учений, доцент кафедри архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка», старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, кандидат архітектури Юрій Лукомський. Він звернувся по допомогу до науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства (керівник – професор Леонід Тимошенко) історичного факультету нашого університету, з якою тривалий час підтримує дружні стосунки. У 2016 – 2018 рр. він керував археологічними розкопками біля вежі-дзвіниці костелу св. Варфоломія у Дрогобичі, організованими науково-дослідною лабораторією археології та краєзнавства та проведеними за участі студентів історичного факультету у рамках археологічної практики.
На прохання деканату та студентського самоврядування історичного факультету студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Василь Сирватка, Андрій Андриц, Руслан Жукевич зголосилися взяти участь в історико-архітектурній розвідці. Під керівництвом доц. Ю. Лукомського та проф. Л. Тимошенка вони біля фундаменту церкви заклали два з п’яти запланованих шурфів (відповідно до програми архітектурно-реставраційних зондажів). Зауважимо, що стан церкви є вкрай незадовільним, вона починає хилитися на бік і руйнуватися з огляду на проблеми у фундаментних конструкціях. Відтак і сама будівля, і розписи у цій пам’ятці національного значення є під загрозою.
Завдяки розвідці встановлено, що в деяких місцях фундаменту є кам’яний підмурівок, вірогідно з австрійських часів, а в інших місцях наявні ще давні дерев’яні стендари початку XVII ст., які вже цілком струхнявіли. Результатом проведених досліджень будуть рекомендації щодо підсилення фундаменту й проведення реставраційних заходів.

Вам буде цікаво