Студентсько-викладацька науково-практична конференція: «НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

18 жовтня 2023 року на факультеті історії, педагогіки та психології в аудиторії № 207  відбулася студентсько-викладацька науково-практична конференція: «Нестандартні форми та інноваційні технології навчання історії у закладах середньої та вищої освіти».

Організаторами заходу виступили: кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін,  проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Володимир Галик; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, декан факультету історії, педагогіки та психології Орест Гук; кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, заступник декана факультету історії, педагогіки та психології Андрій Зимянський; доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та правознавства Василь Ільницький; доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Олег Петречко; кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Світлана Біла (яка водночас і виконала функції модераторки заходу).    Прикметно, що у конференції взяли участь не тільки викладачі і студенти, але і випускники факультету – науковці-краєзнавці, успішні вчителі історії та правознавства міст  Дрогобича, Борислава та Дрогобицького району.

Конференція розпочалася із вітальних слів членів оргкомітету, зокрема проректора з науково-педагогічної роботи та інформатизації Володимира Галика, декана факультету історії, педагогіки та психології Ореста Гука та заступника декана факультету історії, педагогіки та психології Андрія Зимянського, які побажали учасникам конференції наснаги і плідної наукової роботи та  підкреслили, що даний захід стане унікальною можливістю для обміну цінним досвідом та інноваційними педагогічними ідеями.

Перша частина студентсько-викладацької науково-практичної конференції охопила 6 викладацьких доповідей.  Володимир Миколайович  Галик виступив із темою «Технології вивчення історії слов’янських народів у закладах вищої освіти», акцентуючи на важливості застосування в освітньому процесі мультимедійних презентацій.  Орест Васильович Гук у своїй доповіді розкрив проблему «Медіаосвіта та медіаграмотність у підготовці бакалаврів гуманітарних спеціальностей», наголосивши на необхідності критичного та всебічного аналізу потоку інформації, що надходить до нас із медіаресурсів, а також дав цінні поради щодо того, як навчитися розпізнавати фейкову інформацію у ЗМІ. Андрій Романович Зимянський чітко та із наведенням конкретних прикладів розкрив питання  про психологічні особливості використання інноваційних технологій та нестандартних форм навчання. Доцентки кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Світлана Біла та Оксана Горбачик виступили із актуальною на сьогодні темою «Інноваційні технології навчання історії та громадянської освіти у 5-6 класах НУШ».  Під час виступу викладачки  наголосили  на тому, що Нова Українська Школа передбачає обов’язкове  застосування інноваційних технологій, як основу  всебічного розвитку сучасного школяра. Галина Гриценко та Ірина Лозинська, доцентки тієї ж кафедри, поділилися зі слухачами європейським досвідом та виступили із темою «Інноваційні технології навчання історії у закладах середньої освіти Західної Європи», а  Олександр Козій розкрив питання «Інтерактивні технології навчання історії країн Азії та Африки у школі».

Наступна частина науково-практичної конференції охопила 7 студентсько-вчительських доповідей та презентацій, що стосувалися цифрових  інноваційних технологій навчання історії.  Так,  Лілія Гриник – докторка філософії  (032 Історія та археологія), методистка позашкільного структурного підрозділу «Дрогобицька Мала академія наук» Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого виголосила доповідь – «Цифрове навчання як пріоритетний напрям діяльності позашкільного структурного підрозділу «Дрогобицька Мала академія наук» Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого». Доповідачка поділилася зі студентами цінними порадами використання цифрових технологій при вивченні історії, а також зазначила, що цифрове навчання відкриває безмежні можливості для краєзнавчих  досліджень  та поглибленого розуміння минулого. Цікавим та змістовним став виступ директора Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3, учителя історії та правознавства, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста Володимира Драгана – «Інноваційні прийоми вивчення історичних діячів на уроках історії рідного краю (на прикладі Стефана Коваліва)». Аспірантка першого курсу кафедри історії України та правознавства, вчителька історії та правознавства Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 імені Стефана Коваліва – Лідія Мазурчак глибоко розкрила питання «Технології дистанційного навчання при вивченні історії рідного краю» та наголосила на тому, що  доступ до великої кількості онлайн ресурсів дозволяє якісно удосконалити процес вивчення історії. Окрім цього, Лідія Мазурчак презентувала свою книгу есеїв під назвою «Коріння». Тарас Драчевич, вчитель історії, географії та основ правознавства, діловод Унятицької гімназії Дрогобицької міської ради, разом із Тетяною Топільницькою, студенткою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, виступили зі спільною темою – «Створення та наповнення уроків історії за допомогою навчального програмного засобу mozaBook та порталу mozaWeb». Т. Дречевич підкреслив ефективність застосування цих засобів при вивченні проблем культурного розвитку людства та формуванні картографічних компетентностей учнів.

 Наступними стали доповіді студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Христина Марусаж розкрила особливості «Формування позитивної мотивації  учнів до навчання історії через використання соціальних мереж: на прикладі Instagram». Доповідачка  наочно продемонструвала стратегії та методики застосування Instagram на уроках історії, проаналізувала приклади успішних освітніх instagram-проєктів і поділилася інсайтами щодо того, як створення зв’язку між сучасними інструментами комунікації та цінним знанням про минуле робить історію більш доступною та цікавою для молодого покоління. Андрій Данч виступив із темою «Методика застосування VR-технології, як методу і засобу навчання історії у закладах загальної середньої освіти». Студент вказав на особливості VR-технологій та за допомогою раніше розроблених відеоматеріалів продемонстрував приклади того, як можна застосовувати віртуальну реальність при навчанні історії. Змістовною та наповненою стала остання в даній секції доповідь Олександра Якимця на тему: «Історія в об’єктиві: відеоматеріали та документальні фільми, як нестандартні засоби навчання історії у закладах загальної середньої освіти».

 5  інших студентських доповідей та презентацій  стосувалися   нестандартних форм та інноваційних методів навчання історії у закладах загальної середньої освіти. Єлизавета Нестеренко виступила із ґрунтовною доповіддю на тему: «Метод усної історії: особливості та методика застосування у закладах загальної середньої освіти». Анна Страшівська розглянула та наочно продемонструвала особливості «Навчання історії у Вальдорфській школі». Тетяна Носилевська розглянула питання «Ефективне застосування методу Харкнесса на уроках історії в школі».  Оксана Комарницька чітко та з допомогою наочних прикладів розкрила сутність «Застосування ментальних карт при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти». Анастасія Поліщук виступила з цікавою доповіддю на тему: «Педагогічні інновації: навчання історії за комбінованою системою П. Гузика».

Підсумки студентсько-викладацької науково-практичної конференції підвела кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Світлана Біла, яка висловила слова вдячності усім присутнім та побажала викладачам,  вчителям та студентам подальших успішних наукових студій та інноваційних практик на ниві української історії та освіти.

Христина Марусаж,

студентка факультету історії, педагогіки та психології

Вам буде цікаво