Студентське самоврядування історичного факультету обговорило проєкти освітньо-професійних програм

17 березня 2021 р. на історичному факультеті в режимі онлайн відбулося засідання органів студентського самоврядування (студентський декан – Іван Маціборко) та профбюро студентів (голова профбюро – Роман Пелек), під час якого відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм, за якими вестиметься підготовка здобувачів освіти на історичному факультеті з вересня 2021 р.
У засіданні взяли участь і представники факультетського осередку Наукового товариства студентів та аспіратів ім. В. Надім’янова (голова – Віра Папірник), а також гаранти освітніх програм (професори Василь Ільницький, Юрій Стецик, Віталій Тельвак), декан історичного факультету Микола Галів, заступники декана Світлана Біла та Єлизавета Копельців-Левицька. На зустріч завітав студентський ректор нашого університету Святослав Музичка.
Гаранти освітніх програм розповіли про роботу над оновленням освітніх програм, особливо зважаючи на потребу врахувати затверджений у грудні 2020 р. професійний стандарт учителя закладу загальної середньої освіти. Заступник декана Світлана Біла підкреслила право студентів щодо вибору навчальних дисциплін, яке на сьогодні успішно реалізовуються у нашому університеті. Декан Микола Галів підкреслив особливе значення для якості і демократичності університетської освіти факту активної участі студентів в оновленні освітніх програм, обговоренні їхнього змісту, зокрема й на засіданнях вченої ради історичного факультету.
Студентський декан Іван Маціборко зауважив, що такі зустрічі студентського самоврядування з гарантами освітніх програм на факультеті вже стали традицією, оскільки відбувалися і в попередні роки. Студентка Віра Папірник відзначила спрямованість освітніх програм на формування компетентностей до наукової роботи, а також констатувала можливість студентів публікувати свої роботи у двох збірниках наукових праць студентів – «історичному» та «соціологічно-правознавчому». Серед позитивних сторін освітніх програм учасники обговорення відзначили й наявність широкого комплексу навчальних дисциплін, спрямованих на формування «м’яких навичок» у студентів. Доброю традицією визнали й періодичне анкетування здобувачів освіти, яке проводить відділ забезпечення якості освіти, а також запровадження в університеті впродовж останніх років широкої системи забезпечення академічної доброчесності студентів і викладачів, що ґрунтується на затверджених вченою радою університету нормативних документах.
Учасники засідання домовилися про продовження спільної роботи над оновленням освітніх програм історичного факультету.

Вам буде цікаво