Співпраця з науковцями Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

26 квітня 2021 року професорсько-викладацький склад факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького університету взяв участь у засіданні кафедри початкової освіти, природничих та математичних дисциплін та методик їх викладання психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з метою обговорення Стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та його реалізації в проєктах освітньо-професійних програм. Завідувачка кафедри професорка Ольга Федій окреслила мету та завдання заходу. В обговоренні взяли участь запрошені стейкхолдери: директори, заступники директорів та учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти.
До дискусії долучилися і викладачі кафедри педагогіки і методики початкової освіти. Завідувачка кафедри доцентка Лілія Стахів зосередила увагу на важливості проведення таких зустрічей як вимоги часу, оскільки відповідно до Положення «Про акредитацію освітніх програм», затвердженого наказом МОН України в 2019 р., забезпечується дотримання прозорості та публічності як одного із дев’яти критеріїв оцінювання якості освіти у ЗВО; акцентувала увагу на кореляції загальних та фахових компетентностей і програмних результатів навчання Стандарту, необхідних для якісної підготовки майбутніх учителів початкової школи, а також питаннях, пов’язаних у документі зі зміною в обсязі освітньої програми 013 «Початкова освіта» (240 кредитів): 65% – забезпечення загальних і фахових компетентностей та 15 % (36 кредитів) – мінімального обсягу практик.
Доцентка кафедри Ірина Садова зосередила увагу на унікальності кожної освітньої програми, її регіональному контексті та затребуваності суспільства у сучасних, творчих та креативних учителях Нової української початкової школи.
Керівниця студентської практики доцентка Леся Колток поділилася досвідом проведення цього виду навчання на факультеті початкової та мистецької освіти. Спільно зі стейкхолдерами було запропоновано проходження різних видів практик здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: психолого-педагогічної, навчально-польової, практики в оздоровчих таборах та практики студентів як тьюторів, асистентів учителя початкової школи в умовах інклюзивного середовища.
Дякуємо модераторці заходу професорці Ользі Федій, усьому професорсько-викладацькому складу психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за цікаву зустріч та обмін досвідом.

Вам буде цікаво