Співпраця з Львівським обласним Будинком вчителя

У межах багаторічної співпраці кафедри педагогіки та методики початкової освіти  факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і Львівського обласного Будинку вчителя 22 вересня 2022 року було проведено науково-практичний семінар за участю заступників директорів з навчально-виховної роботи початкової та середньої освіти, вчителів початкових класів, голів методоб’єднань закладів загальної середньої освіти і вихователів закладів дошкільної освіти територіальної громади Львівщини.

 У доповіді «Формування та розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах Нової української школи» доцентка кафедри Лілія Стахів окреслила шляхи модернізації початкової освіти відповідно до прийнятих урядом нормативних документів: Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти і Професійного стандарту вчителя у контексті підготовки студентів, які здобувають спеціальність 013 «Початкова освіта»,  до здійснення педагогічної діяльності у Новій українській початковій школі.

Доповідачка простудіювала педагогічні інновації у початковій школі, розкрила поняттєво-категоріальний тезаурус, подала класифікацію педагогічних технологій та розкрила роль і місце у ній технології формування критичного мислення крізь призму основних цінностей НУШ: Дитинства, Особистості, Радості, Здоров’я, Безпеки.

Лілія Стахів акцентувала на основних етапах формування в учнів критичного мислення та поділилася авторськими розробками щодо представників рослинного й тваринного світу, малих та великих фольклорних жанрів (казок, легенд, поговірок, прислів’їв, загадок, приказок, фразеологізмів), які вивчають на заняттях інтегрованого курсу «Я досліджую світ» («Я пізнаю світ») у площині окресленої проблеми, розкрила своє бачення стосовно наповнюваності змісту навчально-методичного забезпечення для початкової школи та запропонувала цікаві форми і методи задля формування в учнів низки наскрізних вмінь, зокрема й вміння критично мислити.

Доброзичлива атмосфера та хвилинки дискусії були свідченням того, що психолого-педагогічна проблема з формування критичного мислення молодших школярів у сучасній початковій школі є актуальною і надзвичайно потрібною. Колектив кафедри вдячний завідувачці Львівського обласного Будинку вчителя заслуженій працівниці культури України Вірі Романчак за налагоджену багаторічну співпрацю.

Вам буде цікаво