Співпраця кафедри педагогіки й методики початкової освіти із закладами вищої освіти України

У межах співпраці закладів вищої освіти 29 березня 2022 року студенти-бакалаври ІІ і ІV курсів денної форм навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького університету взяли участь в онлайн-лекції «Освітні технології: теоретичні аспекти», яку проводила докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової освіти Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка Олександра Янкович.

Лекторка окреслила теоретичні аспекти реалізації освітніх (педагогічних) технологій в освітньому процесі початкової школи відповідно до сучасних нормативно-правових документів, зосередила увагу на критеріях і структурі освітніх технологій, їх класифікації та характеристиці кожної з них, зокрема елементарних (загальнометодичних) – ігрових, проєктних, інтерактивних і комплексних, спрямованих на формування в учнів наскрізних умінь та ключових компетентностей – інформаційно-комунікаційних технологіях, медіаосвітніх, формування уміння вчитися, дотримання здорового способу життя, навчанні в русі й арт-терапевтичних педагогічних технологіях.

Під час лекції Олександра Іванівна простудіювала поняттєво-категоріальний тезаурус з окресленої проблеми та здійснила акцент на таких популярних педагогічних технологіях, як ігрових і здоров’язбережувальних.

Доцентка кафедри педагогіки і методики початкової освіти Лілія Стахів вдячна лекторці за запрошення, а студентська молодь факультету – за отриману ґрунтовну інформацію з навчальної дисципліни «Освітні технології у початковій школі», підсилену цікавими відеофрагментами, які допоможуть ефективно використовувати елементи цих технологій у своїй майбутній професійній діяльності та сформулювати свою формулу успіху.

Вам буде цікаво