Спільне обговорення освітніх програм на факультеті початкової освіти та мистецтва

23 листопада 2022 року на факультеті початкової освіти та мистецтва відбулося спільне засідання науково-методичної ради факультету з гарантами освітніх програм. Спікером виступила заступник декана з наукової та виховної роботи, доцент Вікторія Полюга. Спільна робота з гарантами освітніх програм є достатньо плідною, оскільки діяльність науково-методичної ради факультету становить одну з форм спільної участі у розробці методології, основних цілей та змісту освітніх програм, впровадженні інноваційної освітньої діяльності, сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої діяльності. Метою обговорення освітніх програм, які забезпечує факультет, визначено : систематичне врахування рекомендацій внутрішньої системи забезпечення якості освіти та подальше удосконалення ОП на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідних галузях. За результатами обговорення для укладання проєктів ОП на 2023 рік рекомендовано врахувати наступні складові : зміст освітніх програм повинен мати чітку структуру ; освітні компоненти повинні становити логічну взаємопов’язану систему та в сукупності давати можливість досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Вам буде цікаво