Оголошується додатковий набір для здобуття освітнього ступеня магістра денної та заочної форм здобуття освіти на основі освітнього ступеня бакалавра або магістра терміном навчання 1 рік 4 місяці (для «перехресного вступу» – 1 рік 10 місяців)

Вам буде цікаво