ЩОРІЧНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В ІНСТИТУТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

6 квітня 2022 року в інституті музичного мистецтва в режимі онлайн із використанням платформи ZOOM відбулася щорічна звітна науково-практична конференція студентів інституту.

До роботи у конференції були залучені дві секції: Секція музичної педагогіки та музикознавства (модератор – доцент Людомир Філоненко); Секція дослідницьких завдань з проблем написання магістерських робіт (модератор – доцент Володимир Салій).

Тематика конференції охоплювала  дослідження наукових кафедральних тем: «Музично-педагогічні та музикознавчі аспекти розвитку вокального та інструментального мистецтва України: минуле і сучасне» (кафедра народних музичних інструментів та вокалу); «Українська музична культура в  контексті сучасного європейського мистецтва та освіти» (кафедра музикознавства та фортепіано); «Українська хорова культура та музична освіта: теорія, історія, практика» (кафедра методики музичного виховання і диригування).

Загалом на конференції було заслухано і обговорено 27 виступів здобувачів вищої освіти, що є результатами їх науково-дослідницької роботи під керівництвом таких наукових керівників: професорів С. Дацюка, І. Бермес, О. Фрайт, доцентів Л. Філоненка, А. Душного, І. Фрайта, О. Німилович, П. Турянського, І. Матійчин, Л. Ластовецької, Ю. Добуша, З. Гнатів, Полюги В., старшого викладача Х. Пелех.

Доповіді, присвячені актуальним питанням розвитку музичного мистецтва,  надали можливість зробити висновок, що студенти вміють працювати з джерелами інформації, критично аналізувати їх та представляти інформацію публічно. Це є невід’ємною складовою їх подальшої наукової і педагогічної діяльності.

Загалом проведення конференції засвідчило зацікавленість студентів у самостійній науковій роботі, небайдужість до обраної майбутньої професії.

Завершився захід підбиттям підсумків. Модератори конференції наголосили на актуальності й вагомості наукових досліджень, висловили вдячність усім учасникам і побажали подальших наукових здобутків.

Іван ФРАЙТ,
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора
Навчально-наукового інституту музичного мистецтва
з наукової роботи і міжнародних зв’язків

Вам буде цікаво