Семінар гарантів освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи»

16 березня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар гарантів освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки», в якому взяли участь представники закладів вищої освіти України.

Гаранти, розробники та керівники робочих груп забезпечення освітніх програм обговорили проєкти освітньо-професійних програм. Учасники семінару розкрили особливості забезпечення професійної підготовки кадрів, можливості розвитку культури академічної доброчесності як важливого компоненту корпоративної культури сучасного університету.

Долучилися до  роботи семінару і науковці Дрогобицького університету. Гарант ОПП доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти О. Гевко висвітлила питання специфіки вкладання вибіркових освітніх компонентів. В обговоренні взяли участь професор О. Карпенко та доцент А. Федорович.

Досвідом укладання проєкту програм на 2021/22 н.р. обмінялися: професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Н. Мукан, доцент цієї ж кафедри О. Стечкевич; завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету професор Т. Бондар; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника» доцент Л. Прокопів (гарант програми).

Учасники семінару також обговорили можливості застосування педагогічних технологій, новітніх досягнень психолого-педагогічної науки у підготовці фахівців, перспективи співпраці зі стейкхолдерами, можливості практичного спрямування та шляхи удосконалення освітньо-професійних програм підготовки майбутніх викладачів.

Проаналізовані освітньо-професійні програми підготовки до виконання функціональних обов’язків викладачів закладів вищої освіти, питання академічної доброчесності та якості освіти були підсумовані насамкінець семінару, а його учасники висловили рекомендації щодо їх удосконалення.

Вам буде цікаво