Режим дистанційного навчання в університеті запроваджено з 7 лютого до 25 лютого 2022 року

Відповідно до Наказу Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання від 31.01.22 №34 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті режим дистанційного навчання запроваджено з 7 лютого до 25 лютого 2022 року.

Також цим Наказом визначено, що:

  • Навчальнi заняття в Унiверситетi слід проводити дистанцiйно в синхронному режимi (режимi онлайн) у форматi вiдеоконференцiй із використанням відповідних платформ (програмного забезпечення) для проведення вiдеоконференцiй (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype тощо);
  • За неможливостi виконання програми дисциплiни в дистанцiйному режимі, дозволити внесення змiн у розклади занять, запланувавши проведення вiдповiдних лабораторних та практичних занять пiсля 25 лютого 2022 року;
  • Директорам навчально-наукових iнститутiв, деканам факультетiв, завiдувачам кафедр органiзувати проведення навчальних занять в Унiверситетi дистанцiйно в синхронному режимi (режимi онлайн) у форматi вiдеоконференцiй. За неможливостi виконання програми дисциплiни в дистанцiйному режимi, забезпечити внесення змiн у розклади занять, забезпечити проведення навчальних занять вiдповiдно до затверджених розкладiв. Забезпечити вiдображення на вебсайтi унiверситету в розкладi занятъ електронних адрес вiдеоконференцiй.
  • Навчально-методичному вiддiлу (Скварок Ю.Ю.) спiльно з Вiддiлом забезпечення якостi освiти (Мiрчук I.Л.) забезпечити постiйний монiторинг за проведенням навчальних занять у синхронному режимi (режимi онлайн) у форматi вiдеоконференцiй.
  • Проректору з науково-педагогiчної роботи, мiжнародних зв’язкiв та iнформацiйної дiяльностi (Вовк Ю.Я.) забезпечити здобувачам вищоi освiти можливiсть проживання в гyртожитках у перiод з 07 лютого по 25 лютого 2022 року, за умови повного виконання протиепiдемiчних заходiв, визначених постановами КабiнетуMiнicтpiв Украiни та головного санiтарного лiкаря Украiни. Органiзувати проведення щоденного облiку осiб, якi проживають у гyртожитках унiверситету;
  • Начальнику господарського управлiння (Менъко B.I.) забезпечити проведення господарським управлiнням комплексу щодо пiдтримання функцiонування iнженерних споруд, мереж, комунiкацiй, а також необхiдного температурного режиму у навчальних корпусах та гуртожитках унiверситету. Посилити контроль за санiтарно-профiлактичними заходами та пропускним режимом у навчальних корпусах та гуртожитках Унiверситету;
  • Вiддiлу iнформацiйноi дiяльностi та молодiжноi полiтики (Думич В.Т.) забезпечити безперебiйну роботу iнформацiйнотелекомунiкацiйної мережi в умовах зростання iнтернет трафiку;
  • Директору бiблiотеки Розлуцькому I.M. органiзувати надання послуг в дистанцiйному режимi та забезпечити безперебiйний доступ до електронних iнформацiйних pecypciв бiблiотеки.

Вам буде цікаво