Проходження педагогічної практики на біолого-природничому факультеті

5 жовтня – 29 листопада 2020 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 “Середня освіта (Географія)” проходили педагогічну практику у закладах середньої освіти Львівської області.

Практиканти виконували роботу вчителя географії, біології та основ здоров’я й класного керівника в реальному педагогічному процесі. Вони ознайомилися зі змістом та особливостями навчально-виховної роботи, матеріально-технічною базою, шкільною документацією, педагогічним досвідом учителів тощо. Упродовж педагогічної практики студенти готувалися до проведення уроків, позакласного та виховного заходу – розробляли конспекти з елементами інтерактивних методичних прийомів, роздаткові дидактичні матеріали, добирали картографічний матеріал. Практиканти продемонстрували вміння застосовувати раціональні форми, ефективні методи і прийоми роботи на уроках географії з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів.

За результатами проходження педагогічної практики студенти підготували матеріали, які презентували під час звітної конференції, поділившись особистими враженнями, успіхами, проблемами. На їхню думку, така практика дуже корисна, адже сприяла формуванню і закріпленню інтересу до професії вчителя, а також формуванню педагогічних здібностей.

Вам буде цікаво