Меню

«

»

Пропедевтична та педагогічна практики студентів факультету початкової та мистецької освіти

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів – це складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання студентів в педагогічному виші. Однією з основних форм професійного становлення майбутнього вчителя є пропедевтична та педагогічна практики, які дозволяють синтезувати теоретичні знання та практичний досвід.

Важливе місце в освітньому процесі студентів факультету початкової та мистецької освіти належить педагогічній практиці, яка є поєднуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в освітніх закладах та пропедевтичній практиці, що має на меті ознайомити студентів з освітнім процесом початкової школи.

Для студентів-практикантів проведено інструктивну нараду, що стосується питань організації та  проходження практик.

З 10 вересня студенти ІІ курсу другого (магістерського рівня) вищої освіти проходять педагогічну практику у першому класі за програмою Нової української школи.

З 11 вересня студенти ІІІ курсу та студенти ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходять пропедевтичну практику у закладах освіти Дрогобича, де ведуть спостереження за освітнім процесом початкової школи.

В період проходження педагогічної практики перед студентом-практикантом стоїть головна мета – узагальнення, систематизація і поглиблення загально-педагогічних знань, умінь і навичок, підготовка до виконання всіх функцій учителя, а також реалізація системи навчально-виховної роботи з учнями.