Професору Василеві Ільницькому – 35!

Колектив кафедри історії України щиро вітає завідувача кафедри, доктора історичних наук, професора Василя Івановича ІЛЬНИЦЬКОГО з 35-річчям!

Василь Іванович народився 14 січня 1985 р. у Бориславі. У 2002 р. вступив на історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Здобувши диплом вчителя історії та правознавства з відзнакою, вступив до аспірантури нашого університету. У червні 2010 р. захистив дисертацію «Дрогобицька округа ОУН: структура і діяльність (1945 – 1952)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У грудні 2015 р. отримав вчене звання доцента, а вже наступного року захистив докторську дисертацію «Карпатський Край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954)». З вересня 2017 р. Василь Іванович очолив кафедру історії України. Член вченої ради історичного факультету та вченої ради університету.

Значними є здобутки Василя Івановича на науковій ниві. Він почав публікуватися ще в студентські роки. На сьогодні професор В. Ільницький – автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 9 монографій і понад 20 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus. Майже десять років він очолює Раду молодих учених нашого університету. Ще у 2011 р. В. Ільницький став співредактором періодичного наукового збірника «Актуальні питання гуманітарних наук». У 2016 р. молодий доктор наук виступив ініціатором заснування наукового збірника «Східноєвропейський історичний вісник», який на сьогодні включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science та Переліку фахових видань України (категорія А). Професор В. Ільницький доклав чимало зусиль для організації у нашому університеті спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. На сьогодні він успішно виконує функції вченого секретаря зазначеної спецради. Виступив співорганізатором кількох важливих наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів. Крім того, Василь Іванович є керівником та виконавцем низки науково-дослідних робіт, які фінансуються з Державного бюджету України.

Василь Іванович відомий як фаховий і вимогливий викладач. Читає курси «Історія України», «Історія ОУН і УПА», «Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 – 40-і рр. ХХ ст.)», «Рух Опору у Карпатському краї (1940 – 1950 рр.)», керує підготовкою курсових, магістерських і дисертаційних робіт.

Молодий вчений бере активну участь у громадській роботі, є членом багатьох громадських організацій. За свою масштабну і плідну творчу діяльність В. Ільницький удостоївся низки нагород, зокрема подяки і грамоти Міністерства освіти і науки України, здобув декілька помітних у науковому світі стипендій та премій.

Безумовно, усі ці досягнення є закономірним результатом надзвичайної цілеспрямованості, працьовитості, організованості та обдарованості молодого вченого і педагога. У день його народження вітаємо вельмишановного Василя Івановича та бажаємо йому здоров’я, добробуту, родинного затишку, наснаги і подальших злетів на небосхилі української науки.

Колектив кафедри історії України

Вам буде цікаво