Продовжуємо профорієнтаційні зустрічі у межах співпраці з Львівським обласним Будинком вчителя

Відповідно до плану роботи Львівського обласного Будинку вчителя, затвердженого Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у рамках багаторічної співпраці кафедри педагогіки та методики початкової освіти  факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 21 березня відбувся науково-практичний семінар за участю заступників директорів з навчально-виховної роботи початкової та середньої освіти, учителів та голів методоб’єднань навчальних закладів територіальної громади Львівщини. Модератором заходу була кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Франкового вузу Лілія Стахів, яка виступила із доповіддю на тему «Екологічне виховання учнів початкової школи за новою парадигмою».

Доповідачка окреслила актуальність теми відповідно до прийнятої останнім часом нормативно-правової бази (Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти, Професійного стандарту вчителя), виокремила поняттєво-категоріальний тезаурус, пов’язаний з темою доповіді, розкрила зміст, мету, завдання та методи екологічного виховання учнів початкової школи крізь суперечності (парадокси) старої антропоцентричної та нової – екобіоцентричної парадигми, акцентуючи на відповідних стереотипах, які, нажаль, мають  місце в освітньому процесі початкової школи.

Лілія Стахів також детально проаналізувала Держстандарт початкової освіти, типові навчальні програми для закладів загальної середньої освіти І ступеня укладачів Олександри Савченко та Романа Шияна та навчально-методичне забезпечення освітньої програми науково-педагогічного проекту «Інтелект України», а також простудіювала традиційні та інноваційні форми та методи здійснення екологічного виховання з метою формування дітей-добротворців.

Доцентка крізь призму окресленої проблеми поділилася своїм авторським доробком («Методика навчання природознавства (1-4 класи): позакласна робота»), з яким можна ознайомитися, зайшовши на сайт Дрогобицького університету, та запропонувала низку елементів педагогічних особистісно-орієнтованих технологій задля використання їх в урочній та позаурочній діяльності природничої освітньої галузі. У ході роботи семінару нею були продемонстровані аудіозаписи та відеоролики, які підсилювали та урізноманітнювали зміст лекції.

Доброзичлива атмосфера та хвилинки дискусії були свідченням того, що психолого-педагогічна проблема із формування екологічних компетентностей в учнів початкової школи за новою парадигмою є на часі, а запропоновані розроблені доповідачкою методичні рекомендації сприятимуть здійсненню ефективності освітнього процесу в Новій українській початковій школі.

Наприкінці семінару модераторка узагальнила результати проведеного семінару, подякувала завідувачці Львівського обласного Будинку вчителя, заслуженій працівниці культури України Вірі Романчак за організацію заходу та надання можливості провести профорієнтаційну роботу.

Вам буде цікаво