ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

19 травня 2022 року вчена рада Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка ухвалила рішення про внесення змін в організаційну структуру університету.

Зазначене рішення введено в дію наказом ректора №154 від 19.05.22 р.

  1. Реорганізувати з 01.09.2022 р.:

1.1. Структурні підрозділи «історичний факультет» та «факультет психології, педагогіки та соціальної роботи» шляхом їх злиття у «факультет історії, педагогіки та психології».

1.2. Структурні підрозділи «філологічний факультет» та «навчально-науковий інститут іноземних мов» шляхом їх злиття у «факультет української та іноземної філології».

1.3. Структурні підрозділи «факультет початкової та мистецької освіти» та «навчально-науковий інститут музичного мистецтва» шляхом їх злиття у «факультет початкової освіти та мистецтва».

1.4. Структурні підрозділи «біолого-природничий факультет» та «навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я» шляхом їх злиття у «факультет здоров’я людини та природничих наук».

1.5. Структурний підрозділ «навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій» шляхом перетворення у «факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій».

1.6. Структурний підрозділ «відділ забезпечення якості освіти» шляхом його приєднання до структурного підрозділу «навчально-методичний відділ» (з утворенням у структурі навчально-методичного відділу «сектору забезпечення якості освіти»).

1.7. Структурний підрозділ «редакційно-видавничий відділ» шляхом його приєднання до структурного підрозділу «навчально-методичний відділ» (з утворенням у структурі навчально-методичного відділу «сектору редакційно-видавничої роботи»).

1.8. Структурні підрозділи «канцелярія» та «архів» шляхом їх приєднання до структурного підрозділу «відділ кадрів».

1.9. Структурний підрозділ «планово-фінансовий відділ» шляхом його приєднання до структурного підрозділу «бухгалтерська служба» (з утворенням у структурі бухгалтерської служби «сектору планування та фінансів»).

1.10. Структурні підрозділи «центр країн Західної Європи» та «полоністичний науково-інформаційний центр» шляхом їх приєднання до структурного підрозділу «відділ міжнародних зв’язків».

1.11. Структурний підрозділ «журнал «Молодь і ринок» шляхом його приєднання до структурного підрозділу «відділ організації наукової роботи».

1.12. Структурний підрозділ «ректорат» шляхом його перетворення у структурний підрозділ «служба ректора».

  1. Ліквідувати з 01.09.2022 р. структурні підрозділи «відділ технічного нагляду, експлуатації та ремонту будівель і споруд» та «відділ охорони та обслуговування будівель і споруд» у структурі господарського управління.
  2. Змінити з 01.09.2022 р. назву структурного підрозділу «відділ кадрів» на назву «відділ кадрового забезпечення та документообігу».

Вам буде цікаво