Про російську цивілізацію як фатум

Щойно побачила світ книга нарисів доцента Дрогобицького педуніверситету ім. І.Франка Олега Багана «Rossica: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях» (Тернопіль: Крила. 2022. 130 с.). Збірка має три тематико-методологічні напрямки: історіософський, культурологічний та політологічний. Зокрема автор з’ясовує глибинні історично-ідеологічні причини ненависті росіян до України, вивчає історію геополітичної ідеологеми «Москва – Третій Рим», пояснює логіку імперської експансії Московії в Східній Європі за законами геополітики як зіткнення інтересів телурократичної (суходільної) держави-цивілізації з таласократичними (приморськими) цивілізаційно-культурними центрами в цьому макрорегіоні, які виникли внаслідок впливів Заходу.

Також О.Баган осмислює російське чорносотенство як джерело фашизму, яке ще в ХІХ ст. привчило російське суспільство до систематичного тоталітаризмуі ксенофобії; обґрунтовує, що причиною Першої світової війни було нестримне прагнення Росії заволодіти Галичиною як форпостом українства, який був об’єктивною загрозою для імперії; дає етнопсихологічний та культурологічний аналіз постаті Федора Достоєвського як архетипного російського письменника, який як малорос (був наполовину українцем за походженням) ніс у своїй творчості тяжкі ментальні комплекси душевної роздвоєності, підсвідомої агресивності, патологічних уявлень.

В іншій групі статей науковець описує погляди на російський імперіалізм І.Франка, Д.Донцова, Ю.Липи, Я.Стецька; розкриває актуальну проблематику в статтях «Чи розпадеться Росія?», «Що нам робити з Росією?», «Євразійська геополітика: український вектор», «Чому західні еліти симпатизують Росії?», «Чому Китай грає на руку Росії?», пропонує плани подолання російського імперіалізму в статтях «Зламати спадок полтави» і «Створити Антиімперський Блок Народів».

Вам буде цікаво