Презентовано V випуск «Нагуєвицьких читань»

21 травня 2019 року, в рамках проведення літературно-мистецької академії “Країна Франкіана”, кафедра української літератури і теорії літератури презентувала на філологічному факультеті том наукового збірника «Нагуєвицькі читання».

Видання збірника було поновлено після кількарічної перерви (попередні 4 випуски виходили за співучасті Дрогобицької районної держадміністрації і безпосередньої організаторської участі Ярослава Радевича-Винницького; головним редактором видання був завідувач кафедри української літератури і теорії літератури професор Петро Іванишин). Цей том вийшов за співучасті Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», а його редколегію очолили Петро Іванишин (голова), Олег Баган і Богдан Лазорак (заступники голови).

Як зазначено в передмові до збірника, стратегічною метою його є згуртування зусиль франкознавців західних регіонів України, аби перетворити академічний форум в Нагуєвичах на «постійний майданчик з плекання націотворчих і культуротворчих ідей, формулювання актуальних проблем у сфері франкознавства». Відтак до редколегії збірника увійшли відомі франкознавці: Ярослав Гарасим, Святослав Пилипчук (Львівський національний університет ім. І. Франка), Роман Голод (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), Лукаш Скупейко (Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України), Микола Легкий (Інститут Івана Франка НАН України, Львів), Микола Ткачук (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), Іван Зимомря (Ужгородський національний університет).

«Нагуєвицькі читання» зберегли свою традиційну концепцію: вони складаються із шести розділів, які дозволяють згрупувати науковий матеріал різноманітної тематики: «Ідейно-філософські інтерпретації» (в ньому надруковано концептуальні студії Миколи Жулинського, Ярослава Гарасима, Петра Іванишина, Святослава Пилипчука, Ярослава Яремка); «Поетика Франкового тексту» (який складається із досліджень Ірини Дмитрів, Ігоря Набитовича, Миколи Ткачука, Марії Стецик, Олени Куцик, Марії Колечко); «Історико-культурологічна проблематика» (в якому вміщені статті Олега Багана, Миколи Галіва, Надії Гром, Богдана Лазорака, Лукаша Скупейка, Івана Теплого); «З історії франкознавства» (тут презентовано маловідомі студії класиків франкознавства письменника Гната Хоткевича, галицького філолога 1930-х рр. Василя Лева, діаспорного вченого Олександра Соколишина); «Епістолярій Івана Франка» (німецькомовні листи до І. Франка упорядкували Микола Зимомря та Іван Зимомря); «Immemoriam» (своїми спогадами про дрогобицьких франкознавців поділилися Олеся Химин та Іван Теплий).

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors