Презентація нових видань на Міжнародному науковому форумі

3 – 4 листопада 2022 року в Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського за організації кафедри історії української музики та музичної фольклористики відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях».

У насиченій програмі науковці з Естонії, Литви, США і України представляли й обговорювали значення постаті Миколи Лисенка в сьогоденні української культури (до 180-річчя від дня народження), сучасні обрії досліджень музичної спадщини, нові аспекти дослідження української музики ХХ–ХХІ століть і проблеми музичного виконавства, а також знані постаті вітчизняної фольклористики та проблеми, що виникають у процесі порятунку і перспективи фольклорних архівів.

У програмі конференції відбулася презентація нових видань, в якій доцентка кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки факультету початкової освіти і мистецтва Олександра Німилович представила навчальний посібник «Сім хоральних композицій «Профілі часу»» для органа Володимира Губи (1938–2020) в упорядкуванні О. Німилович. Під час перебування у 2019 році в Дрогобичі, де в університеті відбувся авторський концерт із творів відомого українського композитора-шістдесятника В. Губи, й зародилася домовленість про публікацію цікавого нотного видання, яке репрезентує органну творчість автора музики. Навчальний посібник рекомендований до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 6 від 19 травня 2022 року).

  У процесі презентації відбулося також представлення видань: «Платонида Щуровська-Россіневич – перша українська професійна хорова диригентка» (Івано-Франківськ: Фоліант, 2022) в упорядкуванні Ганни Карась, професорки кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, та нових видань творів відомого дрогобицького композитора Миколи Ластовецького, яку здійснила Зоряна Ластовецька-Соланська, доцентка кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, виданих із рекомендаціями вченої ради Дрогобицького університету як навчальних посібників.

Вам буде цікаво