Практика з основ сільського господарства

 З 20 червня по 17 липня 2022 року відбувалася практика з основ сільського господарства для студентів ІІІ курсу освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія). Керівником практики був доцент кафедри біології та хімії Шпек М.П.

2022 рік вносить свої корективи в ритм нашого життя та кидає нові виклики. Студенти успішно справились з дистанційним навчанням, але навчальні практики не всі можна опанувати у форматі онлайн. Адже теоретичні відомості та знання, отримані під час навчання, потрібно закріпити на практиці. У зазначений період, кожен студент був ознайомлений із метою і завданнями практики та отримав індивідуальне завдання.

Відповідно до завдань практики студенти ознайомилися із сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, доглядом за посівами, методиками збору та гербаризації культурних рослин та бур’янів; навчилися використовувати заходи боротьби проти шкідників та хворіб сільськогосподарських  культур, узагальнили знання про посівні якості насіння,  підготовку насіння до сівби, передпосівний обробіток грунту, вивчили методики закладання та проведення польових дослідів з рослинами на навчально-дослідній ділянці.

Більшість студентів виконували завдання на ділянці за місцем проживання, а деякі, що проживають неподалік м. Дрогобича, на навчально-дослідній ділянці Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Для захисту практики студентами  підготовлені звітні матеріали – щоденник, гербарні зразки та колекції. Практика з основ сільського господарства поглибила та розширила знання, отримані в процесі теоретичного навчання, навчила методичним прийомам посіву, догляду та обробітку сільськогосподарських культур.

Уміння використовувати новітні технології, методи і прийоми навчання, допоможуть студентам забезпечувати реалізацію освітнього процесу на високому професійному рівні.

Вам буде цікаво