Практика на біолого-природничому факультеті -триває

25 червня ,студенти групи БХ-11Б і Б-12Б відвідали музей “Дрогобиччина”. В структуру музею входять шість відділів, що містять цінне зібрання матеріалів і предметів з історії, природи, культури, етнографії, творчих досягнень і видатних діячів Дрогобиччини. Студенти-біологи відвідали відділи історії та природи, що відтворюють історію краю від епохи палеоліту до сьогодення. Європейське мистецтво представлене пам’ятками живопису, кераміки та меблів XVII–XIX ст. В музеї є чимало цінних експонатів. Зокрема, скарби графа Лянцкоронського та стінопис відомого світу письменника і художника Бруно Шульца. Також представлені зразки флори і фауни Карпатського регіону. Дуже цікавою є природнича частина експозиції. В одному з її розділів — “Геологічна будова та корисні копалини” — представлено геологічну колекцію, що характеризує окремі періоди розвитку життя на території регіону.
Експонуються зразки корисних копалин, на які багате Прикарпаття, а також продукції, що з них виготовляють.
Уявлення про форми рельєфу на Прикарпатті дають рельєфна карта області, картосхеми окремих геоморфологічних районів, світлини.
Рослинний світ представлений картосхемою рослинного покриву краю, гербарієм рослин та зрізами деревини основних лісоутворюючих порід регіону, збіркою лікарських трав та злакових роcлин, муляжами грибів.
Окремий розділ розповідає про Передкарпатський філіал інституту землеробства і тваринництва західного регіону та заповідні території місцевого значення. В музеї експонуються опудала звірів птахів, що заселяють різні біоценози. Окрема вітрина демонструє представників фауни, занесених до Червоної Книги України.
Чільне місце відведене висвітленню питання охорони природи. В експозиції багато цікавих світлин, діорам, картосхем.
Особливо зворушені студенти глибоким і цікавим поданням екскурсійного матеріалу. Завдяки цій екскурсії студенти дізналися багато нової і захоплюючої інформації. 
Висловлюємо щиру подяку працівникам музею ” Дрогобиччина” , екскурсоводу Зоряні Кордубі, керівникам практики Василю Івановичу Стахіву і Ярославі Ярославівні Павлишак.

Вам буде цікаво