Поповнення бібліотеки для польських філологів на кафедрі світової літератури та славістики

Кафедра світової літератури та славістики успішно формує бібліотеку спеціальної літератури для студентів польської філології. Книжки словниково-енциклопедичного і навчально-методичного характеру, періодичні видання та тексти творів із польської літератури надходять на кафедру з різних польських урядових інституцій і фондів.

Сьогодні суттєві книжкові надходження кафедра отримала завдяки сприянню Товариства Допомога Полякам на Сході «Креси» та Фонду Родини Мєшковських із Кракова. Наша книгозбірня збагатилася чималим переліком видань із польської літератури та польського літературознавства, серед іншого: твори Юліуша Словацького, Стефана Жеромського, Болеслава Пруса, Владислава Реймонта, Вітольда Ґомбровича, Тадеуша Боровського, Єжи Анджеєвського, Чеслава Мілоша, Віслави Шимборської, Тадеуша Ружевича, Збіґнєва Герберта, Ганни Кралль, а також словники польської мови.

Подаровані книги привезла з Польщі і передала кафедрі пані Ілона Лясота з Кракова (див. світлину), яка працює у Всеукраїнському координаційно-методичному центрі викладання польської мови та культури у Дрогобичі.

Кафедра світової літератури та славістики спільно з Полоністичним науково-інформаційним центром висловлює щиру вдячність пані Ілоні Лясоті й польським інституціям-доброчинцям за подаровані книжки, які активно слугуватимуть у процесі навчання нашим студентам польської філології.

Інформацію підготувала Віра МЕНЬОК –

доцентка кафедри світової літератури та славістики,

керівниця Полоністичного науково-інформаційного центру

Вам буде цікаво