Польова практика студентів І курсу біолого-природничого факультету

9 – 15 травня 2022 року на біолого-природничому факультеті проходила польова практика з ботаніки та зоології для студентів І курсу спеціальностей 014.05 СО «Біологія, хімія та здоров’я людини» та 091 «Біологія».

Заняття відбувалися дистанційно за допомогою програми ZOOM. В зазначений період керівники проводили пояснення щодо основних положень практики, правил ведення й оформлення щоденника, графіка проходження навчальної практики, змісту виконаної роботи, оформлення звітів, наголошували на критеріях оцінювання практики та вимогах до виконаних робіт. Також було проведено роз’яснення щодо підготовки і збору матеріалів.

На заняттях студенти ознайомилися із методиками виготовлення гербаріїв, колекцій насіння, колекцій членистоногих та вологих препаратів безхребетних тварин, навчалися працювати із визначниками, атласами, навчальною ботанічною та зоологічною літературою. Практика проходила за місцем проживання кожного студента у зв’язку із карантином та воєнним станом. Керівниками практики в цей період були доценти Василь Стахів та Ярослава Павлишак.

На сьогодні студенти вже отримали свої перші завдання: здійснити опис рослин і тварин лісу, луки та водойми своєї місцевості, охарактеризувати географічну характеристику території проходження практики за місцем проживання, зібрати морфологічний гербарій рослин, колекцію насіння, метеликів і жуків (чи павуків), виготовити вологий макропрепарат та вивчити представників флори і фауни свого міста чи села, знати їхню систематику, українську та латинську термінології.

Студенти активно відвідували заняття з польової практики та проявили зацікавлення у практичному дослідженні ботанічного і зоологічного світу, після теоретичного опрацювання відомостей із вказаних дисциплін. Також студенти дуже вдячні керівникам практики за корисні поради та настанови щодо виконання робіт.

 

Вам буде цікаво