Подяка за цінний подарунок!

Нещодавно кабінет самостійної роботи здобувачів освіти історичного факультету Дрогобицького університету поповнився новим виданням – шеститомником «Реабілітовані історією. Львівська область». Адміністрація історичного факультету висловлює вдячність за цінний подарунок головному редактору Львівського видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» Василеві Савчаку.

У шеститомнику «Реабілітовані історією. Львівська область» висвітлюються політичні репресії радянської влади на Львівщині (та, зокрема, Дрогобиччині) упродовж 1939 – 1980-х рр. Архівні документи, біографічні відомості про репресованих розкривають політичну та соціально-психологічну атмосферу радянської доби, механізми державного терору і насильства комуністичної тоталітарної системи. Спогади жертв репресій відтворюють картини їх каторжного життя у таборах ГУЛАГу, в місцях заслання і депортацій, нескореність їх духу, незламність у боротьбі за незалежність Української держави.

Шеститомник містить біограми понад 30 тис. репресованих осіб. Біограми подаються за такою схемою: прізвище, ім’я, по батькові; рік і місце народження чи проживання; національність; соціальне походження; освіта; місце роботи чи рід занять на час арешту; дата арешту, місце і стаття (зміст) обвинувачення; яким органом був засуджений, міра покарання, стаття КК УРСР, місце відбування покарання; подальша доля репресованого; дата звільнення; коли і яким органом реабілітований; номер і місце зберігання архівно-слідчої справи.

Подароване видання стане важливим джерелом для пізнання студентами історичного факультету складних аспектів історії України ХХ ст.

Вам буде цікаво