Плідна участь представників кафедри технологічної та професійної освіти у Всеукраїнських освітянських форумах

22 жовтня 2023 року у Тернополі проходив V Крайовий форум освітян, в межах роботи секції «Транспортні технології: освіта, наука, виробництво» якого з доповідями виступили професор Леонід Оршанський та доцент Юрій Скварок. Вони актуалізували низку питань, які нині турбують науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти у контексті підвищення якості підготовки професійних кадрів для відбудови України у післявоєнний період. Зокрема, докладно зупинилися на особливостях підготовки бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт), характеристиці діючих у Дрогобицькому університеті освітньо-професійних програм і перспективі їх вдосконалення в річищі майбутніх змін у класифікаторі професій, трансформації галузей знань, назв спеціальностей тощо. За результатами роботи секції було прийнято рішення про проведення круглого столу (орієнтовно січень-лютий 2024 р.) з проблем функціонування та перспектив розвитку професійної освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану.

26 жовтня 2023 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка проходила Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дизайн-освіта у професійній підготовці майбутніх фахівців». У цьому цікавому форумі студентської творчості взяли участь 11 аспірантів і 17 магістрів під керівництвом викладачів кафедри технологічної та професійної освіти. Особливою змістовністю й оригінальністю вирізнялися доповіді: аспірантів Давида Кузьмича «Екологічний підхід у проєктно-технологічній діяльності майбутніх учителів технологій»,  Олександра Лузгінова «Арт-педагогіка та дизайн-освіта: точки перетину в змісті професійної підготовки майбутніх учителів технологій», Володимира Ясеницького «Вплив сучасних тенденцій розвитку дизайну в формотворенні й орнаментуванні виробів із деревини» (науковий керівник проф. Оршанський Л.В.) та магістрів Лілії Пицьків «Структура та зміст навчальних дисциплін «Історія костюму» та «Етнодизайн одягу»: характеристика основних змістових ліній» (науковий керівник доц. Мельник Г.М.), Юлії Маслей «Кравецькі та вишивальні традиції Бойківщини у створенні сучасного молодіжного одягу» (науковий керівник ст. викладач Галина Ліщинська-Кравець). Досвід підготовки змістовних доповідей і виступи перед широкою аудиторією, який набули здобувачі освіти, стануть їм у нагоді в подальшій навчальній, науковій та професійній діяльності.

Завідувач кафедри ТПО, професор Леонід Оршанський

Вам буде цікаво