Підсумки наукової роботи історичного факультету у 2021 році

28 грудня 2021 року відбулося засідання вченої ради історичного факультету, на якому розглядалося питання про підсумки наукової роботи факультету у 2021 р.

Доповідач, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків доцент Володимир Галик представив результати наукової роботи факультету загалом та кафедр зокрема, вказав на найголовніші наукові досягнення. Так, науково-педагогічні працівники історичного факультету у 2021 р. опублікували 15 монографій, 11 посібників, 222 наукові статті, зокрема 14 у виданнях, які індексуються базами Scopus і Web of Science. Студенти факультету опублікували 47 статей. Загалом абсолютна параметрична оцінка історичного факультету складає понад 13 тис. балів.

Найбільш продуктивними науковцями історичного факультету у 2021 році визнано професорів Віталія Тельвака, Василя Ільницького, Ігоря Смутка, Миколу Галіва, Юрія Стецика, Лідію Лазурко, Леоніда Тимошенка, Володимира Возняка, Віру Лімонченко, доцентів Володимира Галика, Руслану Попп, Олександра Ткаченка, Вікторію Тельвак, Богдана Лазорака, Іванну Лучаківську, Галину Гриценко. Зазначених працівників нагороджено грамотами ректора університету професора Валентини Бодак та проректора з наукової роботи професора Миколи Пантюка.

За підсумками засідання вчена рада прийняла ухвалу, в якій, зокрема, зафіксовано зобов’язання науково-педагогічним працівникам щороку подавати не менше двох статей для публікації у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science, а також здобути не менше 100 балів за параметричною оцінкою наукової роботи у 2022 році. Редактори збірників наукових праць «Дрогобицький краєзнавчий збірник» (професор Леонід Тимошенко) і «Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філософія» (доцент Олександр Ткаченко) отримали доручення до 1 вересня 2022 року подати до Міністерства освіти і науки України документи щодо включення зазначених збірників до Переліку фахових видань України (категорія Б).

Декан історичного факультету професор Микола Галів подякував усім працівникам факультету за високі показники у науковій роботі і висловив упевненість у подальшому піднесенні наукових здобутків факультету та університету.

Вам буде цікаво