Підсумки державної атестації на біолого-природничому факультеті

Цьогорічні випускники біолого-природничого факультету успішно здобули перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти.
У проходженні державної підсумкової атестації з фахових методик та захисту кваліфікаційних магістерських робіт студенти продемонстрували високий рівень набутих компетентностей та результатів навчання, простудіювали вміння володіти поняттєво-категоріальним тезаурусом, вміння проводити емпіричні дослідження, працювати з науковою літературою, володіти фаховими методиками, дискутувати, творчо, креативно та критично мислити. А це свідчить про високий рівень отримання студентами відповідних освітніх послуг від викладачів факультету та університету загалом задля реалізації завдань освітньо-професійних програм, розроблених для бакалаврів і магістрів, необхідних для втілення їх в освітній процес закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції Нової української школи.

Вам буде цікаво