Підсумкова нарада за результатами педагогічної практики на кафедрі біології та хімії

На факультеті здоров’я людини та природничих наук відбувся захист виробничої (педагогічної) практики студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Хімія) та 091 Біологія.

 Під час захисту матеріалів педагогічної практики студенти поділилися враженнями від роботи з учнями 5-9 класів, підготували короткі доповіді й презентації проведених уроків , позакласних заходів зі спеціальності. Деякі з них продемонстрували фрагменти проведених ними позакласних  заходів і майстер-класів для учнів. У присутності викладачів кафедри доповідачі детально розповіли про свою роботу в різних закладах загальної середньої освіти, поділилися власними переживаннями на початку практики та способами їх подолання в процесі роботи з учнями та вчителями.  Студенти відповідально готувалися до проведення уроків, розробляли різні дидактичні матеріали, презентації уроків та навчилися методично грамотно планувати уроки. Завдяки педагогічній практиці студенти поглибили і закріпили свої знання, здобуті в університеті з фахових педагогічних дисциплін, удосконалили вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми старшого шкільного віку Саме під час практики студенти ще раз переконалися в правильності вибору майбутньої професії.

Вам буде цікаво