Перша разова спецрада в університеті!

Відповідно до наказу МОН України від 22 липня 2020 р. № 947 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 36.053.001  для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «Соціально-педагогічні основи становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття» аспірантки Мукачівського державного університету Черепані Марії Тарасівни, яка здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка).

Упродовж 2017 – 2019 рр. Черапаня М.Т. виконала освітньо-наукову програму в Мукачівському державному університеті (Академічна довідка № 7/20), за темою дисертації опублікувала 26 наукових публікацій, підготувала дисертацію, отримала позитивний висновок наукового керівника – доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету Фізеші Октавії Йосипівни, та звернулася з клопотанням до Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) про проведення попередньої експертизи дисертації у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. МОН України доручило Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка провести попередню експертизу та підготувати висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Черепані М.Т. (лист МОН України № 1/11-1971 від 12 березня 2020 р.). У результаті проведеної експертизи аспірантка Черепаня М.Т. отримала позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (протокол № 1 фахового семінару кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 16 червня 2020 р.).

До складу спеціалізованої вченої ради наказом МОН України включено:

голова ради:

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Пантюк Тетяна Ігорівна;

  • рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Невмержицька Олена Василівна;

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Карпенко Ореста Євгенівна;

  • опоненти:

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Білавич Галина Василівна;

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Мачинська Наталія Ігорівна.

Спеціалізована вчена рада розпочала свою роботу!

Вам буде цікаво