Онлайн-зустріч із стейкхолдерами в Інституті іноземних мов

27 липня в Навчально-науковому інституті іноземних мов відбулось обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (за предметними спеціальностями)) та 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) з використанням платформи Zoom.
В обговоренні взяли участь гаранти освітніх програм, адміністрація інституту, завідувачі випускових кафедр, представники студентського самоврядування, вчителі гімназії № 14 Дрогобицького ліцею і спеціалізованої школи № 8 з поглибленим вивченням англійської мови м. Самбора, а також випускники інституту.
Під час дискусії було запропоновано, зокрема, доповнити профіль ОП “Середня освіта (Мова і література (англійська)) у пункті “Інформаційне забезпечення”, розширити спектр профільних дисциплін та уточнити формулювання деяких фахових компетенцій.
У підсумку було прийнято рішення взяти до уваги висловлені стейкхолдерами рекомендації й обговорити робочі навчальні плани 2020 р. із зазначених спеціальностей на серпневому засіданні вченої ради інституту.

Вам буде цікаво